De gedragscode, ook voor het Kinderdorp

Een gedragscode is een expliciete beschrijving van normen en waarden voor het gedrag van bepaalde beroepen of specifieke toestanden in het optreden van een organisatie. Dit is een vorm van zelfregulering. Ook het Kinderdorp kent een gedragscode.

 

Gedragscode voor Kinderdorpvrijwilligers

Deze gedragscode is van toepassing op alle vrijwilligers van het Kinderdorp. De doelstelling van het Kinderdorp is om voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar gedurende een week recreatie te creëren. Het motto dat binnen het Kinderdorp geldt voor de kinderen is: ‘niks moet, (bijna) alles mag’.

 

De regels van de code:

 • De vrijwilliger is bekend bij het bestuur. Hij/zij schrijft zich middels het aanmeldformulier in, te vinden op de website kinderdorp.nl.
 • Nieuwe vrijwilligers (vanaf 18 jaar) nemen deel aan de kennismakingsbijeenkomst met het bestuur. (De vorm van kennismaking met het bestuur kan per Kinderdorpjaar verschillen).
 • De vrijwilliger heeft het draaiboek gelezen en leeft de regels en het beleid van Kinderdorp na.
 • De vrijwilliger ondersteunt de kinderen bij de activiteiten zonder hierbij de kinderen direct het werk uit handen te nemen.
 • De vrijwilliger waakt over de veiligheid van de kinderen, vrijwilligers en/of gasten, bij het uitoefenen van de activiteiten. Bij het optreden van (mogelijk) gevaarlijke situaties waarschuwt hij/zij het bestuur.
 • In geval van een calamiteit dient de vrijwilliger de instructies van Kinderdorphulpverleners (KHV’ers) op te volgen.
 • De vrijwilliger volgt de aanwijzingen van het bestuur en de coördinatoren op.
 • Op het terrein gelden de algemene maatschappelijke fatsoensnormen.
 • De vrijwilliger heeft een voorbeeldfunctie (draagt goed schoeisel, houdt zich aan de regels zoals beschreven in het draaiboek en calamiteitenplan).
 • De vrijwilliger draagt het gele Kinderdorp t-shirt met daarop zijn of haar naam(bordje) tijdens de openingstijden van het Kinderdorp.
 • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de kinderen, vrijwilligers en/of gasten, zich veilig en gerespecteerd voelen.
 • De vrijwilliger behandelt eenieder aanwezig op het Kinderdorp terrein, zowel de kinderen, vrijwilligers als de gasten, op een respectvolle manier.
 • De vrijwilliger bemoeit zich niet verder met het privéleven van de kinderen dan functioneel noodzakelijk is. Ook sociale media vallen onder privézaken.
 • De vrijwilliger mag geen enkele vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de kinderen, vrijwilligers en/of gasten hebben.
 • De vrijwilliger is verplicht om de kinderen, vrijwilligers en/of gasten, te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • De vrijwilliger gaat op een verantwoorde wijze om met het plaatsen van informatie over Kinderdorp op alle sociale media kanalen. Plaatst geen foto’s van kinderen op sociale media kanalen.
 • De vrijwilliger leeft de gedragscode na. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de gedragscode, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij één van de bestuursleden of vertrouwenspersonen.
 • De vrijwilliger is bekend met het calamiteitenplan, te vinden op de website van Kinderdorp. Bij calamiteiten volgt de vrijwilliger dit calamiteitenplan.