Algemeen:

Kinderdorp Bennekom (KD) is er voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar oud. Zij kunnen terecht van 09.00 tot 16.00 uur op vertoon van hun week- of dagkaart op de Achterstraat te Bennekom op ieder moment van de dag. Bij binnenkomst kunnen de kinderen bij de ingang om de hoek hun tas neerleggen, zodat ze die niet de hele dag bij zich hoeven houden. 

Van 12.30 tot 13.00 uur is een lunchpauze, waar de kinderen hun eigen meegebrachte lunchpakket kunnen eten. 

Zonder uw schriftelijke toestemming (vooraf toevoegen aan de dag- of weekkaart) mogen kinderen het KD-terrein niet verlaten. Ter ondersteuning en controle is de ingang de gehele dag bemand door vrijwilligers. 

 

Verantwoordelijkheid:

Uw kind(eren) word(t)(en) met de grootst mogelijke zorg bijgestaan op het terrein. Echter, deelname van uw kind aan Kinderdorp is geheel op eigen risico, u blijft te allen tijde eind­verant­woordelijk. Houd daarom altijd rekening met weersomstandigheden, zorg dat u goed bereik­baar bent (telefonisch) en maak het mogelijk dat uw kind (indien nodig) overdag opgehaald kan worden. 

 

De Week- en Dagkaart:

De weekkaart 

< bestaat uit twee delen: deel A en deel B. 

o  Deel A moet u thuis bewaren, dit is uw bewijs van aankoop. Bij verlies van deel B van de weekkaart kan men op vertoon van deel A een nieuwe weekkaart krijgen.

o  Deel B is het entreebewijs en dient volledig ingevuld (naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, waarop u altijd te bereiken bent, en eventuele informatie m.b.t. ziektes en allergieën) in het kleine voorvakje van de bijgeleverde plastic hoes gedaan te worden. De naam van de huisarts wordt ge­vraagd zodat, in het geval dat u niet bereikbaar bent, de KD-arts contact kan opnemen met uw huisarts. We zullen altijd eerst u proberen te bereiken.

 

De dagkaart

< Op vertoon van een volledig ingevulde weekkaart krijgen kinderen dagelijks een nieuwe dagkaart. 

< De dagkaart wordt in het grote vak van de plastic hoes gedaan. 

< De plastic hoes dient aan een, bij voorkeur elastische, draad (geen key-cord!) om de hals te worden gedragen. Wilt u het draad wel door twee gaatjes, maar aan één zijde van de plastic hoes rijgen? Op die manier is het eenvoudiger de dagkaart in de hoes te stoppen en er weer uit te halen. De dagkaart moet uw kind overdag te allen tijde bij zich hebben.

< De dagkaart heeft elke dag een andere kleur, opsparen voor een volgende dag heeft geen zin.

 

Op vertoon van de dagkaart kan elk kind de volgende zaken krijgen:

< onbeperkt ranja en/of water

<  1 x fruit, 1 x snoep, 1 x warme hap en diverse activiteiten uitvoeren bij de DIY-tent of op het middenterrein

< Kinderdorp geld (vanaf woensdag)

< eventueel een verrassing

 

De warme hap kan variëren van een pannenkoek tot een frikandel, er is elke dag iets anders. De ranja wordt verstrekt in het KD-café, op ieder moment van de dag. Het is goed uw kind erop te wijzen om niet te wachten tot het eind van de dag met het halen van de traktatie(s). Om 15.45 uur gaat iedereen opruimen en wordt er geen ranja en/of traktatie meer verstrekt. Naast deze dagelijkse consumpties is er ook regelmatig iets bijzonders zoals: broodjes bakken, een zakje chips of een lekker ijsje bij warm weer.

 

(geen) Volwassenen op het terrein:

Het klinkt misschien onvriendelijk, maar het Kinderdorp is verboden voor ouders en andere volwassenen (oma’s, opa’s, ooms, tantes, etc..). Uitzonderingen op deze regel zijn:

< donderdagavond (Optocht & Kampvuuravond; alleen op het middenterrein);

< vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur (het gehele terrein en alle activiteiten kunnen dan bekeken worden);

< vrijwilliger worden!

Honden zijn (zelfs aangelijnd) altijd verboden op het terrein, ook op de donderdagavond en de vrijdagmiddag;

 

Huishoudelijke mededelingen:

< Vanwege de veiligheid is het op het (gehele) terrein verboden te roken en/of met vuur te spelen.

<  In geval van diefstal of vandalisme – het gebeurt helaas – worden de betrapte kinderen naar huis gestuurd en voor verdere deelname uitgesloten; een eventueel gekochte weekkaart wordt niet door ons vergoed.

< Omdat de grond niet vrij is van spijkers is het belangrijk dat kinderen goede en stevige schoenendragen (dus vooral géén gymschoenen, sandalen, teenslippers en/of rubberen laarzen!). Zie tevens het plaatje van “De goed uitgeruste KD’er” hiernaast. Vanwege de veiligheid mogen kinderen alleen met stevige schoenen op het bouwterrein komen (Dit geldt ook voor ouders/verzorgers en andere bezoekers tijdens de kijkmiddag).

< Kom zoveel mogelijk te voetof per fiets. Er is voldoende fiets-parkeerruimte. Komt u toch met de auto? Rijd dan via de Kierkamperweg en parkeer tijdelijk bij de voetbalvereniging, VV Bennekom. Hier kan uw kind veilig uitstappen en naar Kinderdorp lopen. Een gedeelte van de Achterstraat is op bepaalde tijden afgesloten voor verkeer. Dit alles voor de veiligheidvan de kinderen. Volg de instructies van de verkeersregelaars op! 

< Op de op- en afritten van het Kinderdorpterrein geldt een stopverbod in verband met de toegankelijk­heid van het terrein voor hulpdiensten. Dit geldt ook voor de Nergenase Bosweg. 

 

Zoekgeraakte en Gevonden voorwerpen:

< Bij de ingang worden alle gevonden voorwerpen verzameld. Is uw kind iets kwijtgeraakt dan kan hij/zij bij de ingang navragen of het gevonden is. Als uw kind iets vindt, kan dat ook bij de ingang worden afgegeven.

< Gevonden voorwerpen blijven t/m zaterdagmorgen 12.00 uur op het Kinderdorpterrein. Tot dan kunnen kinderen navragen of er iets gevonden is, daarna gaan de spullen naar een goed doel.

< Neemt uw kind zelf gereedschap of andere zaken (tassen, kleding, schoeisel,…) mee, voorzie dit dan duidelijk van naam, adres en/of telefoonnummer! Ook graag in de jassen en tassen.

 

En verder...

< Hebben kinderen geen geld nodig in het Kinderdorp, ze kunnen niets kopen voor echt geld, alleen KD-geld telt!

< Zijn wij erg strikt met de leeftijdsgrens. Zowel te jonge als te oude kinderen kunnen na controle naar huis gestuurd worden, een eventueel gekochte weekkaart wordt dan niet door ons vergoed.

< Tijdens het Kinderdorp worden veel foto's gemaakt; het kan voorkomen dat uw kind(eren) ook worden gefotografeerd, deze foto's worden echter uitsluitend gebruikt voor journalistieke doeleinden. Door deelname van uw kind(eren) aan Kinderdorp gaat u akkoord met het eventueel gebruik van deze foto’s voor deze doeleinden. Tevens willen wij u er op wijzen dat Stichting Kinderdorp Bennekom geen persoonsgegevens van kinderen verzameld, verwerkt of bewaard. Voor ons volledige privacy beleid kunt u terecht op de website.

 

< Kunt u, na het lezen van dit schrijven, met vragen terecht op de website van Kinderdorp (zie www.kinderdorp.nl), bij één van de bestuursleden via de mail onder het kopje organisatie of contact opnemen via ons met het contactformulier.