Vertrouwenspersoon

Sinds augustus 2017 heeft het Kinderdorp twee vertrouwenspersonen.
Zij zijn het aanspreekpunt voor medewerkers, kinderen, gasten en ouders op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Zowel slachtoffers, beschuldigden als betrokkenen kunnen bij hen terecht.

Als vertrouwenscontactpersonen fungeren ze als eerste opvang voor medewerkers, gasten, kinderen en ouders met een klacht of een vraag. Zij kunnen een luisterend oor bieden, raad geven en zonodig doorverwijzen naar geschikte (professionele) hulp.
Daarnaast zullen zij samen met het bestuur bekijken welke preventieve middelen ze in kunnen zetten om, voor alle medewerkers, gasten, kinderen en ouders, te zorgen voor een prettig en veilig Kinderdorp.

De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn in principe vertrouwelijk. Wanneer de veiligheid van andere mensen in gevaar kan komen, zijn ze echter wel verplicht dit te melden. Dit geldt ook voor andere situaties waarin zij ‘met hun eigen geweten’ in de knel komen. Alle overige informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Er zal niets gebeuren met de informatie zonder dat je er zelf van op de hoogte bent.

nannete_300

Nannette Willijns

Vertrouwenspersoon
marieke_300

Marieke van Plateringen

Vertrouwenspersoon